folkisverige_logo.gif
12.    Hur är du, Luz?    Räkneord
Skriv siffror!
fjorton
tjugosju
elva
trettiotre
femtiotvå
tjugofyra
fyrtionio
trehundrasjuttiofem
sextonhundratalet -talet
nittonhundraåttionio
sjuttonhundrafyrtiosex
tjugohundratre
femtusen åttahundrafyrtiosju
tjugoniotusen femhundraåttioåtta
sexhundraåttiofemtusen fyrahundranitton
artonmiljoner sjuhundrafemtiofyratusen trehundrafem

 
    Tillbaka  
 
    Huvudmeny