folkisverige_logo.gif
62.    Aghbal berättar om sin uppväxt    Uttal
Titta på uttalsmarkeringarna, lyssna på inspelningen och läs efter! Eller läs före!
Jag kommer från en liten by i Kurdistan.
Min far var `jordbrukare
och jag är äldst av `åtta `syskon.
Byn ligger uppe i bergen
två tusen meters höjd,
i ett mycket `vackert och `bördigt `område.
Vi `odlade allt: `vete, råg,
`grönsaker och frukt av olika slag,
`valnötter och `fikon
och vi hade kor, får och getter,
så vi var `självförsörjande,
kan man `säga.
En del av skörden
`såldes på `marknaden i staden Serpolzahab
och då fick vi in lite pengar,
men på det `hela `taget var det `fattigt.
Vi barn hade `dåliga kläder
och frös om `vintrarna.
`Skolan i byn hade `byborna `själva byggt
och de betalade `lärarens lön.
Jag minns att ett år
hade min familj inga pengar till `skolgången
och då `fällde vi en ek
som vi `hadegården.
Vi `sålde `virket
och fick `motsvarande `åtta kronor för det.
Jag gick i `byskolan i sex år
och de `första åren var `undervisningenkurdiska,
men när `myndigheterna fick `redadet
skickade de en persisk `lärare
och kurdiska blev förbjudet i `skolan.
`Läraren var mycket `dålig,
han kunde knappt `multiplikationstabellen
och vi `lärde oss ingenting.
När jag var `sexton år
fick jag bo hos mina `morföräldrar i Ghasershirin
och gå i `skolan där.
Det var en `lycklig tid,
`morfar och `mormor var `jättesnälla
och pysslade om mig.
Tyvärr måste jag `avbryta studierna
och flytta hem efter ett år,
för jag behövdesgården.
den tiden fanns inga `jordbruksmaskiner
och `arbetet var `oerhört `slitsamt.
`Ärter och `bönor till exempel
`plockade vi för hand.
Efter en `arbetsdagfälten `värkte ryggen
och händerna var alldeles `blodiga.
Flera `gånger `kände jag
att jag inte `orkade längre
och stack iväg `hemifrån.
Jag tog då jobb i stan
och skickade hem pengar
för att `hjälpa familjen.
Jag har inte varit i `hemmagården
sen `nittonhundrasjuttinio,
då jag engagerade mig i den kurdiska `frihetskampen.
`Pappa är `gammal nu och bor kvar i byn
men `nittonhundranittinio hälsade han oss i Sverige.
`Mamma dog i `hjärtinfarkt året `innan.
Jag sörjer över att vi `inte fick `träffas
och att hon `aldrig fick se mina barn.
    Tillbaka  
 
    Huvudmeny