folkisverige_logo.gif
1.    Åsa och Morgan    Personliga pronomen
Välj personligt pronomen!
I am married. är gift.
Where do you live, John? Var bor John?
We work here. arbetar här.
They have four children. har fyra barn.
Is she a psychologist? Är psykolog?
Are you two happy together? Trivs två tillsammans?
Do you have time, Anna? Har tid, Anna?
They come from Umeå. kommer från Umeå.
 
                        jag
                        du
                        han
                        hon
                        vi
                        ni
                        de

    Tillbaka  
 
    Huvudmeny