folkisverige_logo.gif
39.    Aghbals arbete    Ordkunskap 1
Välj ord!
Ahgbal Safari arbetar färdtjänsten i Stockholms län.
Hans passagerare har rörelseförmåga eller andra funktionshinder som att de inte kan använda färdmedel.
För att köra färdtjänstbuss måste man taxiförarutbildning och en särskild färdtjänstutbildning och det har Aghbal.
Han var taxiförare han började i färdtjänsten och nu har han färdtjänstförare i två år.
Idag han sin buss i Norrtälje och trycker ut körschema i skrivaren.
Där att han ska hämta en kund bostaden kl. 9.15.
Kunden ska till sin arbetsplats.
 
        allmänna
        dagens
        få
        gör
        ha
        hämtar
        innan
        inom
        köras
        naturligtvis
        nedsatt
        står
        varit
        vid

    Tillbaka  
 
    Huvudmeny