folkisverige_logo.gif
39.    Aghbals arbete    Uttal
Titta på uttalsmarkeringarna, lyssna på inspelningen och läs efter! Eller läs före!
Ahgbal Safari arbetar inom `färdtjänsten
i `Stockholms län.
Hans `passagerare har `nedsatt `rörelseförmåga
eller `andra `funktionshinder
som gör att de `inte kan `använda `allmänna `färdmedel.
För att få `köra `färdtjänstbuss
måste man ha `taxiförarutbildning
och en `särskild `färdtjänstutbildning
och det har naturligtvis Aghbal.
Han var `taxiförare
`innan han började i `färdtjänsten
och nu har han varit `färdtjänstförare i två år.
Idag `hämtar han sin buss i Norrtälje
och trycker ut dagens `körschema i `skrivaren.
Där står att han ska `hämta en kund vid `bostaden
klockan `nio och `femton.
Kunden ska `köras till sin `arbetsplats.
En `annan kund ska besöka `vårdcentralen,
en `tredje ska till Danderyds `sjukhus etcetera.
Aghbal `slutar inte förrän
klockan tjugoett och tretti i kväll.
Så ser hans `schema ut
från måndag till torsdag den här `veckan.
fredag `arbetar han från elva och tretti till `midnatt,
men på lördag och söndag är han `ledig.
Han arbetar skift,
`vissa `dagar `tretton till tjugotvå,
och han `tjänstgör en helg per `månad.
`Sammanlagt `arbetar han `hundrasexti `timmar i `månaden.
Han `tjänar `nittiåtta kronor i `timmen,
det vill säga cirka `sexton tusen kronor i `månaden.
Han tycker att hans `arbete är hårt,
`särskilt med de `långa `arbetspassen,
men det är svårt att `hitta ett `annat,
och han måste ju `försörja sig och sin familj.
    Tillbaka  
 
    Huvudmeny