folkisverige_logo.gif
32.    Gunillas arbete    Välj svar
Markera och dra svaren till frågorna!
Vad har Gunilla för yrke?
Var är hon anställd?
Var ligger Danderyd?
Var tjänstgör hon?
Hur ofta är hon i Enebyberg?
Varför trivs hon bäst i Enebyberg?
Vad gör hon med nya böcker som kommer in?
Vilken arbetsuppgift tar särskilt mycket tid?
Vad gör hon ute i informationen?
Hur hittar hon rätt bland alla böcker?
Vad gör hon när en bok inte finns inne?
Vad kan man göra på biblioteket förutom att låna böcker?
Vilken är den största gruppen av låntagarna?
 
Att sätta upp återlämnade och nya böcker i hyllorna.
Det är lugnt och lokalerna är rymliga och ljusa.
Hon beställer den från ett annat bibliotek.
Hon för in dem i katalogen och sätter upp dem i hyllorna.
Hon hjälper låntagarna och svarar på frågor.
Hon söker i databasen.
Hon är bibliotekarie.
I Danderyds kommun.
Kvinnor, särskilt lite äldre.
Läsa tidningar och tidskrifter och använda datorerna.
Nordost om Stockholm.
På huvudbiblioteket i Mörby och på filialen i Enebyberg.
Två dagar och en kväll i veckan och var tredje lördag.

    Tillbaka  
 
    Huvudmeny