folkisverige_logo.gif
32.    Gunillas arbete    Uttal
Titta på uttalsmarkeringarna, lyssna på inspelningen och läs efter! Eller läs före!
`Gunilla är bibliotekarie
och `anställd i `Danderyds kommun
nordost om `Stockholm.
Hon `tjänstgörtvå bibliotek,
`huvudbiblioteket i Mörby centrum
och filialen i Enebyberg.
Hon arbetar `heltid,
det vill säga fyrtio timmar i `veckan.
Tre `dagar är hon i Mörby
och två i Enebyberg.
Där är hon också varje torsdag kväll.
Dessutom `arbetar hon var `tredje lördag
biblioteket i Enebyberg
mellan klockan `elva och `fjorton.
Hon trivs bäst i Enebyberg,
för det är lugnt
och lokalerna är `rymliga och `ljusa.
På `huvudbiblioteket är det ganska trångt
med få fönster
och starkt buller från trafiken `utanför.
`Gunillas `arbete är `omväxlande,
hon har många `olika `uppgifter.
Hon tar hand om `nya böcker
som kommit in,
kollar `fakturor
och för in böckerna i katalogen.
En rätt stor del av `arbetstiden
går åt till att sätta upp `återlämnade
och `nya böcker i `hyllorna.
När hon är ute i informationen
hjälper hon `låntagarna
och svarar på `frågor.
Om `låntagaren vet författarens för- eller `efternamn
eller titelnboken
eller `något om vad den `handlar om,
så brukar `Gunilla kunna hitta rätt
genom att `söka i `databasen.
Finns inte boken `inne
kan hon hjälpa till
att beställa den från ett `annat bibliotek.
`Alla som kommer till biblioteket
lånar inte hem böcker.
En del sitter och läser `tidningar och `tidskrifter
eller använder datorerna.
De `flesta av `låntagarna är `kvinnor,
vilket `speglar `samhället i stort.
Man brukar säga att `medelålders `kvinnor
är de `största `kulturkonsumenterna
i Sverige idag.
    Tillbaka  
 
    Huvudmeny