folkisverige_logo.gif
29.    Luz i Sverige, USA och Danmark    Adjektiv
Välj adjektiv och skriv dem i rätt form!
Jag gick linje på gymnasiet och redan på den tiden var jag oerhört av frågor och utvecklingsländer så efter studenten sökte jag till det samhällsvetarprogrammet på universitetet i Växjö.
Där läste jag nationalekonomi, statskunskap och sociologi med perspektiv och jag valde statskunskap som inriktning.
Det här var ett program, och det tredje året fick man plugga utomlands. Jag åkte till USA till ett universitet i South Carolina som hade fokus på Afrika söder om Sahara och också rätt.
Universitetet låg i det djupt södern och det var nog första gången i mitt liv som jag med ögon såg rasism, även om det inte drabbade mig personligen. Det var ett väldigt år, på många sätt.
När jag kom tillbaka till Sverige och var klar med min grundexamen blev det afrikanistik och jag skrev C-uppsats om demokratiseringsprocessen i Sydafrika och en mindre studie om strukturer i Botswana".
Hösten 98 pluggade jag på Köpenhamns universitet, där det finns ett afrikainstitut. Det var , för då fick jag möjlighet att umgås med mina släktingar i Danmark, som jag annars bara träffar ett par gånger om året.
 
        egen
        ekonomisk
        internationell
        intresserad
        konservativ
        lokal
        lärorik
        politisk
        rolig
        stark
        treårig
        tvärvetenskaplig

    Tillbaka  
 
    Huvudmeny