folkisverige_logo.gif
29.    Luz i Sverige, USA och Danmark    Uttal
Titta på uttalsmarkeringarna, lyssna på inspelningen och läs efter! Eller läs före!
Jag gick ekonomisk linjegymnasiet
och redan på den tiden var jag `oerhört intresserad
av internationella `frågor och `utvecklingsländer
så efter studenten `sökte jag
till Internationella `samhällsvetarprogrammet
universitetet i `Växjö.
Där läste jag `nationalekonomi, `statskunskap och sociologi
med internationellt perspektiv
och jag valde `statskunskap som `inriktning.
Det här var ett `trrigt program,
och det `tredje året fick man plugga `utomlands.
Jag åkte till USA till ett universitet i South Carolina
som hade starkt fokusAfrika söder om Sahara
och också internationell rätt.
Universitetet låg i det djupt konservativa södern
och det var nog `första gången i mitt liv
som jag med `egna `ögon såg rasism,
även om det inte drabbade mig personligen.
Det var ett väldigt `lärorikt år, på `många sätt.
När jag kom tillbaka till Sverige
och var klar med min `grundexamen
ville jag `djupdyka i just det som intresserade mig mest,
nämligen `u-landskunskap,
så jag läste `sexti poäng i det `ämnet
på `Uppsala universitet.
Det var på hösten nittifem.
Sen blev det afrikanistik och jag skrev `C-uppsats
om `demokratiseringsprocessen i `Sydafrika
och en mindre studie om lokala politiska strukturer i Botswana.
Hösten `nittiåtta pluggade jag på Köpenhamns universitet,
där det finns ett `tvärvetenskapligt `afrikainstitut.
Det var `roligt, för då fick jag möjlighet att `umgås
med mina `släktingar i Danmark,
som jag `annars bara `träffar ett par gånger om året.
    Tillbaka  
 
    Huvudmeny