folkisverige_logo.gif
12.    Hur är du, Luz?    Ordföljd
Avsluta meningarna med rätt ordföljd!
Jag .
engagerad – arbetet – i - är
Ibland .
otålig – blir - jag
Om någon som jag är beroende av .
följer - tidsplanen - inte - jag - irriterad - blir
Att .
blir - jag - irriterad - ju - är - inte så - bra
Otrevlig .
jag – hoppas – att – jag – blir - inte
Det kanske märks .
att – gillar – jag – situationen – inte
Jag har svårt .
släppa – en uppgift – att – jag – innan – nöjd - är
När .
gäller – arbetet – det – jag – perfektionist - är
Det .
innebära – kan – jag – att – jobba – helger – får
Jag får jobba mer .
ställer – därför att – höga krav – jag – på mig själv
Ibland .
jag – svårt – har – att prioritera – jag – för – vill – så mycket
 
    Tillbaka  
 
    Huvudmeny