folkisverige_logo.gif
12.    Hur är du, Luz?    Uttal
Titta på uttalsmarkeringarna, lyssna på inspelningen och läs efter! Eller läs före!
Hur är du, Luz?
Jag är `målmedveten och engagerad
i mitt `arbete,
men jag blir lätt `rastlös och `otålig
`särskilt om jag håller på med nåt
där jag är beroende av
att nån `annan ska `göra nåt
och inte gör det
enligt den `tidsplan som vi har bestämt.
Då blir jag irriterad och det är inte så bra.
`Visar du den irritationen då?
Blir du `otrevlig?

Nej, `otrevlig hoppas jag att jag inte blir,
men det kanske märks
att jag inte `gillar situationen.
Ett `annat drag som jag har
är att jag har svårt att `släppa en `uppgift
innan jag är `fullständigt nöjd.
Är du perfektionist?
Ja, när det gäller `arbetet.
Och det kan ju `innebära
att jag får jobba `helger och `kvällar
därför att jag ställer såna `höga krav
på mig själv också.
Har du svårt att prioritera?
Ja, ibland har jag det,
för jag vill så `mycket,
men det där är nåt
som jag försöker förändra hos mig själv,
att `lära mig att prioritera.
Vad är `viktigt för dig?
`Människor, `samarbete.
Jag är nog en typisk `lagmänniska.
Jag `gillar att `stödja och `coacha
och `uppmuntra och komma med råd
och nå resultat tillsammans med `andra.
    Tillbaka  
 
    Huvudmeny