folkisverige_logo.gif
59.    Gustav berättar om sin barndom  
line_1.gif
  Lyssna och Läs  
  Ordlista  
  Uttal  
  Läsförståelse 1  
  Läsförståelse 2  
  Ordkunskap 1  
  Ordkunskap 2  
  Ordföljd  
  Lyssna och skriv  
  Hörförståelse  
  Vart sjunde ord  
bild bild
    Huvudmeny