folkisverige_logo.gif
43.    När lilla Anna föddes  
line_1.gif
  Lyssna och Läs  
  Ordlista  
  Uttal  
  Läsförståelse 1  
  Läsförståelse 2  
  Ordföljd  
  Verb  
  Ordkunskap 1  
  Ordkunskap 2  
  Hörförståelse  
  Vart sjunde ord  
bild
    Huvudmeny