folkisverige_logo.gif
4.    Aghbal och Ghazal  
line_1.gif
  Lyssna och Läs  
  Ordlista  
  Uttal  
  Välj frågor  
  Välj svar  
  Ordkunskap  
  Lyssna och skriv  
  Prepositioner  
  Hörförståelse - Biston  
  Hörförståelse - Baziyan  
  Årstiderna  
  Vart sjunde ord  
bild
    Huvudmeny