folkisverige_logo.gif
36.    Om träning  
line_1.gif
  Lyssna och Läs  
  Ordlista  
  Uttal  
  Läsförståelse 1  
  Läsförståelse 2  
  Välj frågor  
  Välj svar  
  Bisatser  
  Ordkunskap 1  
  Ordkunskap 2  
  Hörförståelse  
  Repetera verb  
  Vart sjunde ord  
bild
    Huvudmeny