folkisverige_logo.gif
32.    Gunillas arbete  
line_1.gif
  Lyssna och Läs  
  Ordlista  
  Uttal  
  Läsförståelse 1  
  Läsförståelse 2  
  Välj frågor  
  Välj svar  
  Ordföljd  
  Lyssna och skriv  
  Hörförståelse  
  Vart sjunde ord  
bild
    Huvudmeny