folkisverige_logo.gif
30.    Hur träffades ni?  
line_1.gif
  Lyssna och Läs  
  Ordlista  
  Uttal  
  Välj frågor  
  Välj svar  
  Ordföljd  
  Ordkunskap  
  Lyssna och skriv  
  Verb med partikel  
  Hörförståelse  
  Vart sjunde ord  
bild
    Huvudmeny