folkisverige_logo.gif
1.    Åsa och Morgan  
line_1.gif
  Lyssna och Läs  
  Ordlista  
  Uttal  
  Läsförståelse  
  Välj frågor  
  Välj svar  
  Personliga pronomen  
  Ordföljd  
  Ordkunskap  
  Lyssna och skriv  
  Hörförståelse  
  Räkneord  
  Vart sjunde ord  
bild
    Huvudmeny