Läromedel
i svenska som
andraspråk
 
 
Marianne Mathlein
 
Trettio års erfarenhet av läromedelsframställning  
Metodutveckling och djärvt nytänkande
 
 
Texter baserade på autentiska intervjuer
 
Multimedia - text, ljud, film, interaktiva datorövningar  
Systematisk ordinlärning
 
Nya metoder för läs- och hörförståelse
Alla nivåer från nybörjare till avancerade
 
Skönlitteratur, sånger, sakprosa, radio
 
Läromedel som lämpar sig utmärkt för självstudier
   
Katalog Annan verksamhet Kontakt
 
besökare :

 

Valid CSS!